หน่วยคุณภาพซ่อม Inverter ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ในขณะที่แผงซ่อม Inverterให้ความสนใจเป็นอย่างมากคุณภาพของอินเวอร์เตอร์มักถูกมองข้ามเมื่อผู้คนซื้อแพ็คเกจพลังงานแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นกล่องที่อยู่ห่างจากแผงควบคุมที่แปลงเอาท์พุทแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากกระแสตรง (DC) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซ่อม Inverterเหมาะสำหรับการใช้งานโดยเครื่องใช้ในบ้านและป้อนลงในตารางหลักอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์สามารถขึ้นกับระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงและแปรเปลี่ยนช่วงอุณหภูมิสูงความชื้น

และฝุ่นละออง ส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นอินเวอร์เตอร์เป็นกุญแจสู่ความปลอดภัยประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและการใช้งานของระบบพลังงานซ่อม Inverterเช่นเดียวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์ไม่เท่ากันทั้งหมดแม้เมื่อผู้ผลิตทำการเรียกร้องในการผลิตหน่วยคุณภาพ เช่นเดียวกับโซ่จะมีความแข็งแกร่งเท่ากับจุดอ่อน

ซ่อม Inverterคุณภาพต่ำอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพ

ซ่อม Inverterคุณภาพต่ำอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีแนวโน้มที่จะมีอัตราความล้มเหลวสูงและอาจเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยทางไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพน้อยกว่ามักจะมีซีลที่ไม่ดีวงจรต่ำและอาจร้อนกว่าซ่อม Inverterคุณภาพดี ทั้งหมดนี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่อง การทดสอบความร้อนดำเนินการโดยผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ของออสเตรเลียเรื่องพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสองแบรนด์อินเวอร์เตอร์นั้นมีความสำคัญมาก

องค์ประกอบที่สำคัญสองประการในการตรวจสอบเมื่อเลือกซ่อม Inverterพลังงานแสงอาทิตย์คะแนน IP  กำหนดความสามารถของแมวน้ำอินเวอร์เตอร์เพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นเข้า แม้ว่าผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์บางรายจะได้คะแนน IP สูงเหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคารคุณภาพซ่อม Inverterและตำแหน่งของซีลและการระบายอากาศจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของอินเวอร์เตอร์ในการอยู่รอดนานกว่าการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเวลาหลายปี

ประสิทธิภาพสูงสุดแสดงถึงประสิทธิภาพสูงสุดซ่อม Inverter

ประสิทธิภาพสูงสุดแสดงถึงประสิทธิภาพสูงสุดซ่อม Inverterสามารถทำได้อินเวอร์เตอร์เป็นตัวแทนส่วนสำคัญของต้นทุนของระบบและด้วยความสนใจของผู้บริโภคบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในแพ็คเกจผู้ให้บริการบางรายกำลังตัดมุมคุณภาพของอินเวอร์เตอร์เพื่อเพิ่มผลกำไรและหรือลดราคาระบบในขณะที่อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ต่ำอาจมีระยะเวลาการรับประกันเท่ากันกับคุณภาพที่สูงกว่า ความไม่สะดวกในการเรียกร้องการรับประกันควรพิจารณา

เมื่อตัดสินใจซื้อ สถานการณ์ของผู้ผลิตซ่อม Inverterหรือผู้ค้าปลีกควรหายไปทำให้การเรียกร้องการรับประกันยากยิ่งขึ้นอาการของการซ่อม Inverterแบบห่วยหรือผิดพลาดอาจเป็นกรณีที่การใช้พลังงานของครัวเรือนไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากติดตั้งระบบ แต่การประหยัดค่าไฟฟ้าที่คาดหวังไม่สามารถทำได้การกู้คืนพาเลทที่เสียหายหรือสินค้าที่เสียหายที่ด้านล่างของสแต็ค มันเป็นสิ่งอันตรายในคลังสินค้าที่มีการจราจรสูงปริมาณมากเพื่อ Yaskawa Inverter เก็บสินค้าไว้บนพาเลทที่ไม่เสถียรหรือแตกหักดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเปลี่ยนพาเลทต่ำกว่ามาตรฐานก่อนที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือล่าช้า

Tags :