ตัวเลือก Barcode Printer สำหรับการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด

เราทุกคนรู้ว่าบาร์โค้ดมีลักษณะอย่างไร แต่ตัวเลือกของเราสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ดคืออะไร บาร์โค้ดเป็นข้อมูลที่เครื่องอ่านได้เพื่อเชื่อมต่อกับรายการที่ใช้ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อการป้อนข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น มาตรฐานบาร์โค้ดที่พบมากที่สุดคือรหัสบาร์โค้ดผลิตภัณฑ์สากล เป็นประเภทที่มักใช้ในร้านค้าปลีก แต่ละ Barcode Printer ที่ลงทะเบียนในระบบจะได้รับบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกันแสดงด้วยความกว้างที่แตกต่างกันของบาร์และจำนวนของช่องว่างในระหว่างบาร์ที่สามารถถอดรหัสได้ด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อระบุตัวตนได้เร็วขึ้น Barcode Printer สำหรับการควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นฟังก์ชั่นที่สำคัญที่สุด แต่ละรายการในร้านค้าจะถูกติดแท็กด้วยบาร์โค้ดและเมื่อถึงเวลาสำหรับสินค้าคงคลังพนักงานแต่ละคนสามารถใช้ Barcode Printer แบบใช้มือถือเพื่อนับจำนวนสินค้าคงคลังที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ใช้งานได้เมื่อระบบบาร์โค้ดถูกใช้ร่วมกับโปรแกรมจุดขาย การใช้ระบบทั้งสองร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังเช่นกัน บาร์โค้ดสามารถใช้ไม่เพียงเพื่อปรับปรุงการควบคุมสินค้าคงคลัง แต่ยังช่วยติดตามสินทรัพย์ตรวจสอบพนักงานในสนามเพิ่มยอดขายและลดหรือขจัดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ตอนนี้คำถามคือคุณจะสร้างบาร์โค้ดได้อย่างไร ใช้ซอฟต์แวร์บาร์โค้ดและเครื่องพิมพ์เพื่อการนี้ Barcode Printer มีสามประเภท ผู้ผลิตฉลากบาร์โค้ดแต่ละคนมีประโยชน์และข้อจำกัดของตนเอง เครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์เป็นเครื่องพิมพ์ประเภทแรกที่ใช้สำหรับการสร้างฉลากบาร์โค้ดในระดับผู้บริโภค ประโยชน์ของเครื่องพิมพ์ฉลากดอทเมทริกซ์คือการประหยัดต้นทุนและไม่แพง อย่างไรก็ตามเครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์ไม่ได้ผลิตฉลากคุณภาพสูงและคงทน Barcode Printer ดอทเมทริกซ์มักจะต้องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด ในปริมาณที่มากขึ้นและไม่ใช่เครื่องพิมพ์ทีละครั้งซึ่งทั้งสิ้นเปลืองและไม่คุ้มค่ามาก Barcode Printer ประเภทที่สองคือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Barcode Printer สามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์มาตรฐานและพิมพ์ที่ความละเอียดสูงกว่าทำให้ได้ฉลากบาร์โค้ดที่มีคุณภาพดีขึ้น อย่างไรก็ตามฉลากที่พิมพ์ด้วยเลเซอร์นั้นมีความทนทานไม่มากนักเนื่องจากมีการพิมพ์บนกระดาษธรรมดาและไม่ใช่กระดาษที่กันน้ำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ความร้อน Barcode Printer ราคาชนิดที่สามคือเครื่องพิมพ์ความร้อนโดยตรงซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่คุณสามารถใช้สำหรับการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ความร้อนทำงานโดยการพิมพ์บาร์โค้ดโดยใช้ความร้อนบนกระดาษหรือฉลากที่ไวต่อความร้อนพิเศษ เครื่องพิมพ์ความร้อนสามารถผลิตฉลากบาร์โค้ดความละเอียดสูงและสามารถพิมพ์ได้ครั้งละหนึ่งรายการลดของเสียและทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์   รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.barcode-dd.com/14970997/barcode-printer-เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด